Mgr. Adam Nečas


Senior advokát
BBH, advokátní kancelář, s. r. o., Praha 


Adam Nečas působí v BBH na pozici senior advokáta. Zaměřuje se na problematiku finančních trhů, bankovnictví (včetně spotřebitelských úvěrů) a pojišťovnictví včetně regulatorních otázek a souvisejícího poradenství. Věnuje se také regulaci poskytování telekomunikační služeb a hazardních her. V minulosti působil v Komisi pro cenné papíry a v České národní bance v licenčním odboru, kde odpovídal za vedení licenčních, registračních a schvalovacích řízení ve všech sektorech finančního trhu.

Adam je zapsán v seznamech ČNB pro likvidátory a nucené správce obchodníků s cennými papíry, organizátorů regulovaných trhů, provozovatelů vypořádacích systémů, investičních společností, fondů kolektivního investování a hlavních administrátorů.