ČBA manažerské vzdělávací programy

Naše vzdělávací manažerské programy se liší nejen obsahem, ale i tím, pro koho jsou tvořené. Zakládáme si na kvalitně zpracovaném obsahu přednášek a na pečlivém výběru lektorů, kteří patří k předním odborníkům u nás i ve světě. Klademe důraz na praktickou stránku. Chceme, abyste témata probrali ze všech možných úhlů. Přínosem je networking s tvůrci programu i účastníky.

Strategické řízení
pro vrcholové manažery

Nové inflační tlaky, rostoucí úrokové sazby, kybernetické útoky hackerů, energetická krize způsobená válečným konfliktem na Ukrajině anebo příchod umělé inteligence. To jsou jen některé novodobé výzvy, kterým čelíme. Prostřednictvím vzdělávacího manažerského programu ČBA Strategické řízení pro vrcholové manažery získáte přehled, přesah, porozumění a souvislosti, které uplatníte pro svůj byznys a manažerská rozhodnutí. Program je určen pro členy top managementu, vedoucí partnery a vrcholové manažery, ale i pro manažery na klíčových rozhodovacích pozicích uvnitř společností.                           Více informací

Lektoři programu

 • Tomáš Salomon, prvni viceprezident ČBA, předseda představenstva, Česká spořitelna
 • Miroslav Zámečník, poradce a ekonom, ČBA
 • Miroslav Bárta, egyptolog a archeolog
 • Jakub Seidler, makroekonom, ČBA
 • Tomáš Nidetzký, bývalý viceguvernér ČNB
 • Radek Špicar, viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • a další renomovaní odborníci 

Corporate Governance     

Ve vzdělávacím manažerském programu ČBA Corporate Governance vám s předními manažery a odborníky poskytneme nejnovější informace o principech a souvisejících oblastech, které potřebujete znát pro úspěšnou správu a řízení společnosti, ve které působíte. Zaměříme se i na změny po roce 2020, které je potřeba v podnikání reflektovat. Program je vhodný pro členy volených správních orgánů a aspiranty z řad vyššího managementu do těchto funkcí, ale i pro profesionály z oboru právo, compliance, etiky, administrace a podpory činnosti správních orgánů.        Více informací

Lektoři programu

 • Monika Zahálková, Česká bankovní asociace
 • Jan Klouda, Vodafone Czech Republic
 • Petr J. Kalaš, Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj
 • Jan Lasák, Kocián Šolc Balaštík
 • Ladislav Mejzlík, VŠE v Praze, Komora auditorů ČR
 • Radek Šalša, Česká bankovní asociace
 • a další renomovaní odborníci 

Finance
pro nefinanční manažery
 

Nový vzdělávací manažerský program. Cílem je poskytnout manažerům nefinančních oddělení bank a komerčních firem aktuální přístupy a metody pro lepší porozumění finančnímu řízení společnosti, ve které působí. Program je určený pro manažery nefinančních profesí, jako např. pro team leadery a manažery z HR, marketingu, práva nebo IT. Zároveň je vhodný pro všechny, kteří si chtějí ekonomické znalosti osvěžit. Program je čekatelem pro udělení mezinárodní certifikace IES/ICI. Díky této prestižní certifikaci získají všichni účastníci programu certifikát v českém i anglickém jazyce.            Více informací

Lektoři programu

 • doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., proděkan Fakulty financí a účetnictví, VŠE v Praze a prezident Komory auditorů ČR
 • doc. Ing. David Procházka, Ph.D., vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu, FFU, VŠE v Praze
 • Ing. Jan Molín, Ph.D., zástupce vedoucího katedry finančního účetnictví a auditingu, FFU, VŠE v Praze
 • a další renomovaní odborníci