Odborné semináře

Připravujeme pro vás půldenní či jednodenní odborné semináře na různá témata, která aktuálně řešíte ve svých firmách či společnostech. Odborné semináře jsou nejen zdrojem informací, ale i místem, která pomohou tyto informace lépe utřídit, sesumírovat a pochopit. Důležitou součástí seminářů jsou panelové diskuse a networking s kolegy napříč bankovním sektorem, ale i jiných komerčních firem.  

Pokud máte zájem o některé z těchto témat, napište nám seminare@cbaonline.cz  


Plánované semináře pro rok 2024


Termín: 17. 9. 2024

Seminář se zaměří na aktuální problematiku distribuce pojištění v bankovním sektoru. Účastníci se seznámí s novinkami v legislativě, včetně připravované novely zákona o distribuci pojištění a zajištění. Důraz bude kladen i na trendy v oblasti pojistných produktů, a to s ohledem na potřeby klientů. Seminář dále probere problematiku odměňování a střetu zájmů a digitálního přístupu k pojištění. | Více informací


Termín: 24. 9. 2024

Nařízení DORA (Digital Operational Resilience Act) přichází s novými požadavky na kybernetickou bezpečnost a odolnost bank, pojišťoven a úvěrových institucí. Seminář vám pomůže se s touto výzvou vypořádat a zajistit, aby vaše společnost splnila všechny požadavky. | Více informací


Termín: 15. 10. 2024

Většina lidí by v prostředí psychologického bezpečí chtěla pracovat. Přesto ve většině týmů není tak vysoké, jak by mohlo být. Je prokázáno, že 75 % lídrů vnímá úroveň psychologického bezpečí ve svém týmu vyšší, než skutečně je. V prostředí psychologického bezpečí lidé otevřeně komunikují, sdílejí svoje postřehy, otázky, nápady i chyby, aniž by se obávali, že za to budou potrestáni nebo vysmíváni. V prakticky orientovaném workshopu se seznámíte s případovými studiemi z praxe, vyzkoušíte si sami postupy a metody tvorby psychologického bezpečí. Probereme nejen typické nepochopení a nástrahy, kterým lídři čelí při představování tohoto tématu, ale také "zisky", které se dostavují, pokud se téma psychologického bezpečí ve firmě ‚‚otevře‘‘. Psychologické bezpečí je součástí pilířů S a G v rámci ESG strategie. | Více informací


Proběhlé akce:


CCD II: změny v úvěrech a jejich dopady 

Termín: 29. 5. 2024

Novela zákona o spotřebitelských úvěrech začne plně platit v září 2024 a již nyní se chystají další změny! Revize směrnice CCD II se připravuje na transpozici do českého právního řádu a lhůta pro implementaci uplyne v listopadu 2026. Jaká budou pravidla pro posuzování úvěruschopnosti? Co vše bude nutné zahrnout do opatření schovívavost? Jak budou vypadat reklamy na spotřebitelské úvěry?  | Více informací


Umělá inteligence: Výzva, příležitost anebo hrozba?

Termín: 28. 5. 2024

Umělá inteligence jako téma, které se čím dál hlasitěji skloňuje veřejným prostorem. Předělem byl příchod nástroje ChatGPT ke konci roku 2022 a jeho spuštění můžeme bezesporu chápat jako určitý předěl ve vnímání toho, co umělá inteligence dělá a k čemu slouží.

  • V čem přesně chceme s AI spolupracovat? Jak chceme AI využívat?
  • Na co si dát pozor a v čem nám může být AI hrozbou?
  • Jaké je AI legislativní ukotvení v Evropě? A jak je to mimo Evropu?
  • Jak AI využívají firmy v Česku a co se děje na tomto poli ve světě?     | Více informací

Termín: 25. 4. 2024

Cílem tohoto semináře je podrobně seznámit účastníky s vybranými povinnostmi, které jsou na ně AML zákonem kladeny. Poskytnout doporučení, jak je v praxi naplňovat a seznámit je s pohledem regulátora v této oblasti. Zároveň chceme nabídnout AML pracovníkům bank určitou "nadstavbu" nad vlastními interními AML školícími programy. Pomoci lépe se zorientovat v plnění požadavků české legislativy a regulatorních rámců českých dohledových orgánů. Využít tuto platformu pro diskusi a sdílení dosavadních zkušeností o základních standardech a povinnostech a jejich aplikací v praxi, případně jako možnost pro diskusi o problémech a rizicích v této oblasti.  |  Více informací


Termín: 13. 3. 2024

Počet kybernetických podvodů stále roste. V roce 2023 zaznamenaly banky 69 685 napadených klientů s celkovou škodou 1,35 miliardy korun. Banky považují kyberbezpečnost za klíčovou oblast a proto investují významné finanční prostředky do vývoje pokročilých technologií, aby co nejvíce snížily škody. Na semináři Kyberbezpečnostse zaměříme na aktuální hrozby a rizika, která přinášejí nové technologie. Jedním z nejvýraznějších trendů, kterým čelíme, je rostoucí výskyt spoofing útoků, kde se útočníci pokoušejí vydávat za bankéře a komunikovat falešné informace. Dalším závažným problémem je zneužívání umělé inteligence (AI) k vytváření sofistikovaných útoků a manipulaci s daty. Během semináře budeme diskutovat tyto klíčové výzvy a strategie, jak chránit naše systémy a data.  |  Více informací 


ESG ODBORNÝ SEMINÁŘ

28. listopadu 2023

V polovině letošního roku schválila Evropská komise standardy pro vykazování udržitelnosti. Tím se přiblížil okamžik skokové změny v rozsahu vykazování nefinančních informací ze strany firem a dalších povinných osob i okruhu těchto osob. Na pozadí tak probíhají intenzivní přípravy na tento velký třesk. Po něm budou muset společnosti sledovat a vykazovat svoji spotřebu energií a energetickou efektivity, uhlíkovou stopu, spotřebu a recyklaci vody, recyklaci surovin i množství vytvořených odpadů, ale i plány, jak přírodní zdroje využívat mnohem efektivněji a další ukazatele souhrnně označovaných jako ESG.


Cílem odborného ESG semináře je poskytnout odborníkům nové informace, a tedy představit novinky v evropské směrnici CSRD, ESG bankovní dotazník a jeho srovnání s dotazníky v jiných zemích, novinky v EU taxonomii, ale i nefinančním reportingu. Podíváme se pod pokličku pojmů, jako je "greenwashing" a "socialwashing" a ukážeme si příklady ze zahraničí a jejich dopady na management organizací. Na závěr budeme se zástupci bank, státní správy, neziskového i komerčního sektoru diskutovat aktuálně chystaný Národní klimaticko-energetický plán ČR. | Více informací 


Liquidity Management
21. listopadu 2023

Liquidity Management, téma odborného semináře, který jsme připravili na míru seniorním zaměstnancům bankovního sektoru, na základě požadavků našich členů a jejich komisí.

Jaké mohou nastat scénáře pro řízení rizika likvidity a jak se vyvíjí hlavní ukazatele prahových hodnot? Mimo odpovědi na tyto otázky se zaměříme i na zpřístupnění informací o likviditě dle Nařízení EU č. 575/2013.

Se zástupci z Česká Národní Banky se zaměříme na oblasti dohledu řízení rizika likvidity a financování ve smyslu přiměřenosti likvidity a financování, zátěžového testování, jaký je rizikový apetit a systém limitů a jaké jsou vazby na plánovací proces. | Více informací 


Přijměte prosím pozvání do České bankovní asociace, které je určené HR specialistům z bankovního i nebankovního sektoru. Připravili jsme pro vás edukativně-networkingové dopoledne, během kterého se dozvíte novinky, které pro vás v ČBA EDUCA chystáme pro příští rok a změny v zákoníku práce.  | Více informací 


AML - trendy, novodobé výzvy a pohled regulátora
3. října 2023 

Cílem tohoto semináře je podrobně seznámit účastníky s vybranými povinnostmi, které jsou na ně AML zákonem kladeny. Poskytnout doporučení, jak je v praxi naplňovat a seznámit je s pohledem regulátora v této oblasti.

Zároveň chceme nabídnout AML pracovníkům bank určitou "nadstavbu" nad vlastními interními AML školícími programy.

Pomoci lépe se zorientovat v plnění požadavků české legislativy a regulatorních rámců českých dohledových orgánů.

Využít tuto platformu pro diskusi a sdílení dosavadních zkušeností o základních standardech a povinnostech a jejich aplikací v praxi, případně jako možnost pro diskusi o problémech a rizicích v této oblasti. | Více informací 


Kyberbezpečnost pro laiky
14. června 2023

Falešní bankéři, podvodníci na bazarových serverech anebo kryptopodvody. Toto je výčet těch nejčastějších podvodů v kyberprostoru, jejímiž oběťmi se mohou stát nejen klienti bank, ale i my samotní. Jak takové podvody vypadají? Jak je můžeme detekovat a jak na ně máme reagovat? Jak se změnily kyberútoky v čase? Je jich více, než tomu bylo v minulosti? A jaké útoky očekáváme do budoucna? Zamíchá jimi tolik dnes diskutovaná umělá inteligence? Měli bychom si zvyknout na to, že kyberprostor je další prostor, který musíme začít nejen střežit a bránit, ale naučit se v něm i bezpečně působit?  


Market Abuse Regulation
Market Abuse Regulation, téma tohoto odborného semináře jsme zvolili především díky požadavku členů komisí, připravit seminář jehož obsah je šitý na míru seniorním zaměstnancům bank.

Zajímá vás: Jak nastavit řídicí kontrolní systém? Jaké jsou trendy v boji proti zneužívání trhu na finančních trzích? Jak probíhá manipulace s tržními cenami dluhopisů a další možné manipulace trhu s cennými papíry? Jaké jsou způsoby provádění ovlivňování trhu a aktuální trendy?

Přijměte naše pozvání účastnit se odborného semináře, který pořádá Česká bankovní asociace ve spolupráci se zkušenými profesionály ze společnosti Deloitte.    Více informací

Práce z domova a legislativa

Zájem o návrat zpět do kanceláří není tak horký a jejich obsazenost je pod očekávanou úrovní. Proč se zaměstnancům nechce do kanceláří vracet? Jak se firmám se zaměstnanci pracujícími z domova komunikuje, když se týmy reálně nepotkávají? Jak moc je práce z domova efektivní a jak tuto efektivitu měřit? Jaké novinky přináší novela zákoníku práce pro práci z domova pro zaměstnance a pro firmy? Více informací


Trh práce a jeho výzvy v roce 2023

Trh práce v roce 2023 čelí několika výzvám. Přestože ekonomové očekávají, že tuzemská ekonomika bude v letošním roce stagnovat, trh práce vykazuje stále neobvyklou míru odolnosti. Jaké výzvy z makroekonomického hlediska v letošním roce čekají trh práce? A jak se konkrétně propisují do trhu práce, tedy do náboru nových zaměstnanců a do fungování zaměstnanců ve firmách? Novou výzvou se pro trh práce stává také umělá inteligence, která se začala o slovo hlásit na sklonku loňského. Jak moc se se její nástup projeví do trhu práce? V čem a také kdy by mohla lidskou práci definitivně nahradit? Více informací

ESG odborný seminář I

Relativně nové a široké téma udržitelnosti, které se skrývá pod zkratkou ESG, v poslední době rezonuje nejen společností jako takovou, ale i bankovním sektorem. V souvislostí s aktuální evropskou směrnicí CSRD se téma životního prostředí (E), sociální sféry (S) ale i řízení a managementu (G) prolíná do mnoha činností bank, pro které vzniká celá řada povinností. Více informací


Klimatické zátěžové testy

Odborný seminář Klimatické zátěžové testy připravuje ČBA ve spolupráci s ČNB. Můžete se těšit, že se dozvíte vše o záměrech ČNB v oblasti klimatického zátěžového testování a o výsledcích, zkušenostech a plánech ECB v této oblasti. Budete mít příležitost setkat se osobně a diskutovat s Christofferem Kokem z ECB a zástupci Sekce finanční stability ČNB. Více informací

HR seminář: Odbornost v bankovních službách

Odborný seminář Klimatické zátěžové testy připravuje ČBA ve spolupráci s ČNB. Můžete se těšit, že se dozvíte vše o záměrech ČNB v oblasti klimatického zátěžového testování a o výsledcích, zkušenostech a plánech ECB v této oblasti. Budete mít příležitost setkat se osobně a diskutovat s Christofferem Kokem z ECB a zástupci Sekce finanční stability ČNB. Více informací