Alžběta Solarczyk Krausová


Zakladatelka a ředitelka
Respectful AI

Vedoucí
Centrum pro výzkum inovací a kyberpráva
Ústav státu a práva Akademie věd ČR


Alžběta Solarczyk  Krausová  je zakladatelkou a ředitelkou společnosti Respectful AI. Zároveň působí jako vedoucí Centra pro výzkum inovací a kyberpráva na Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, je předsedkyní expertní platformy a fóra České republiky pro monitorování právních a etických pravidel pro umělou inteligenci, zakladatelkou a předsedkyní konference SOLAIR (Society, Law, Artificial Intelligence and Robotics), externí lektorkou na Univerzitě Karlově, výkonnou redaktorkou časopisu The Lawyer Quarterly a členkou rozkladové komise Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Působila jako členka Expertní skupiny na odpovědnost a nové technologie pro Evropskou komisi, členka sítě expertů ONE AI při OECD a jako expertka za ČR při vyjednávání návrhu doporučení na etiku umělé inteligence UNESCO. Ve výzkumu se specializuje na právní aspekty umělé inteligence, robotiky, brain-computer interfaces a propojování technologií s biologickým životem. Regulací umělé inteligence se zabývá od roku 2006.