Daniel Houska

Expert na problematiku udržitelných financí
Platforma pro udržitelné finance při Evropské komisi

Proděkan pro studijní záležitosti & garant magisterského kurzu Sustainability Reporting
Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze


Daniel Houska působí od počátku jako jeden z expertů v Platform on Sustainable Finance (stálý poradní orgán Evropské komise zřízený dle nařízení o taxonomii). V Platformě se podílí na vývoji screeningu některých ekonomických aktivit a připomínkování řady materiálů (mj. ESG standardů, jež se začnou od příštího roku uplatňovat). V minulosti pracoval v poradenských společnostech (audit, M&A) a v recyklačním průmyslu. V současnosti působí na VŠE jako proděkan a garant magisterského kurzu Sustainability Reporting zaměřeného na evropské ESG standardy (ESRS) a taxonomii, je členem expertních skupin na Ministerstvu životního prostředí ČR (WT BREF) a Hospodářské komoře ČR (Legislativa, Životní prostředí), lektorem v Komoře auditorů a zapsaným rozhodcem pro obchodní arbitráže u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR.