Daniel Všetečka


Ředitel
Odbor digitální ekonomiky a chytré specializace
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR


Daniel Všetečka působí na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR jako ředitel Odboru digitální ekonomiky a chytré specializace. Zabývá se rozvojem digitálního ekosystému České republiky (Národní strategie umělé inteligence, zastupování ČR v programu Digitální Evropa, rozvoj sítě Evropských center pro digitální inovace), vyjednáváním a implementací evropských předpisů v oblasti digitální ekonomiky a služeb (P2B – Platform to business regulation, DSA – Digital Services Act, DGA – Data governance act, DA – Data Act, AIA – AI act) a identifikací progresivních směrů výzkumu a vývoje ČR v rámci Strategie inteligentní specializace ČR (RIS3).