doc. Ing. David Procházka, Ph.D.

Vedoucí Katedry finančního účetnictví a auditingu
Fakulta financí a účetnictví
Vysoká škola ekonomická v Praze


doc. Ing. David Procházka, Ph.D. absolvoval obor ekonomie na Fakultě sociálních věd UK v Praze a účetnictví a finanční řízení na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze, kde pracuje jako vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu. Má zkušenosti jak ze zahraničních stáží na univerzitách (Regensburg, Graz, Zürich, Tillburg a další), tak i z praxe v oblasti controllingu a účetního reportingu dle IFRS (například Vemex, Barum centrum Praha apod.). Je členem EFRAG Financial Reporting Technical Expert Group a zastupuje Fakultu financí a účetnictví v Národní účetní radě. Je znám svou přednáškovou a publikační činností.