Eva Bučová

Head of Corporate Sector Coverage 

Chair Sustainability Committee

ING Bank Czech Republic


V ING Bank vede Eva Bučová tým Client Coverage, který pečuje o korporátní klientelu. Jako předsedkyně Výboru pro udržitelnost je zodpovědná za zavádění ESG principů v celé organizaci a zároveň podporuje klienty v přechodových trajektoriích. Je rovněž zapojena do dialogů s externími stakeholdery. Je aktivní propagátorkou "Sustainable practices & Sustainable Finance" a angažuje se v různých externích iniciativách a pracovních skupinách, jako je spolek "Změna k lepšímu", pracovní skupina pro udržitelné finance v České bankovní asociaci nebo Partners4Sustainability pod hlavičkou Česko-německé průmyslové a obchodní komory. Mezi další oblasti jejího zájmu patří energetická transformace, udržitelné finance nebo cirkulární ekonomika.