Filip Dvořák

Viceprezident
Hospodářská komora ČR 


Filip Dvořák je viceprezidentem Hospodářské komory České republiky, místopředsedou Pražské hospodářské komory a zástupcem velitele Jednotky dobrovolných hasičů Prahy 1.

Absolvoval stavební fakultu na Českém vysokém učení technickém. V letech 1994 až 2002 působil ve funkci radního hl. m. Prahy pro oblast hospodářské politiky města. Zastával funkci předsedy představenstva společností Trade Centre Praha a Pražská plynárenská holding a místopředsedy dozorčí rady n. p. Budějovický Budvar. V letech 2009 a 2010 byl starostou městské části Praha 1.

V rámci svých podnikatelských aktivit řídí několik společností s ručením omezeným a podniká i jako OSVČ. Specializuje se na oblasti požární bezpečnosti staveb, oponování návrhů na urbanizaci a vyhodnocení funkce urbanizovaných území s ohledem na ekonomické fungování území, vyhodnocování efektivity procesů řízení podle stavebního zákona a zákonů a předpisů navazujících. V letech 2019 a 2020 byl za Hospodářskou komoru ČR členem jedné z pracovních skupin Uhelné komise. Nyní je členem Platformy pro strategii v oblasti energetiky a klimatu. Zabývá se tematikou národohospodářských dopadů energetické transformace.