Irena Galoczová


právnička a gestorka
Subkomise pro spotřebitelské otázky a Subkomise pro hypoteční obchody  Česká bankovní asociace 


Irena vystudovala práva na Univerzitě Karlově v Praze a mezinárodní obchod na VŠE. Po studiích působila v advokátní kanceláři Weinhold Legal, odkud přestoupila do bankovního sektoru (Komerční banka a dočasně i Société Générale v Paříži), kde se věnovala jako právník financování podnikatelských subjektů, se zaměřením na zajištění a právo nemovitostí. Od května 2021 zastřešuje v České bankovní asociaci aktivity dvou komisí, a to subkomise pro spotřebitelské otázky a subkomise pro hypoteční obchody.