Jan Metelka


Advokát
DLA Piper


Jan Metelka je již osmým rokem členem Corporate týmu pražské pobočky DLA Piper. Studoval na Karlově univerzitě v Praze, University of Copenhagen v Dánsku a Eotvos Lorand university v Budapešti. Zaměřuje se na právo obchodních korporací, komerční aspekty podnikání, ochranu osobních údajů, právo informačních technologií vč. kyberbezpečnosti a AI, duševní vlastnictví a soutěžní právo. Je také přednášejícím ve výše uvedených oblastech a autorem mnoha právních textů v online i off-line podobě. Je držitelem certifikace IP Scan a rovněž třetím rokem členem senátu kárné komise České advokátní komory.