Ing. Jan Molín, Ph.D.

Zástupce vedoucího Katedry finančního účetnictví a auditingu
Vysoká škola ekonomická v Praze

Člen prezídia
Komora daňových poradců ČR


Jan Molín absolvoval obor účetnictví a finanční řízení podniku na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze, kde pracuje jako zástupce vedoucího Katedry finančního účetnictví a auditingu. Má zkušenosti ze zahraničních pobytů na univerzitách v Kodani a Stockholmu. Je certifikovaným účetním Komory certifikovaných účetních, ve které zastává funkci předsedy Etické komise. Dále je daňovým poradcem Komory daňových poradců ČR, ve které byl zvolen jako člen prezidia do jejího vedení a zároveň je jejím zkušebním komisařem. Zastupuje Svaz účetních v Národní účetní radě. V soutěži Daňař & daňová firma roku 2021 získal ocenění Nejlepší lektor v daních a v letech 2020–2022 byl zvolen nejlepším pedagogem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze.