Jan Procházka

Partner
Vedoucí oddělení Bankovnictví a financí a Pracovního práva
Deloitte Legal

Jan Procházka je partner a vedoucí oddělení Bankovnictví a financí a oddělení Pracovního práva v Deloitte Legal v Praze. V bankovnictví a financích se zaměřuje na právní poradenství bankám, pojišťovnám a jiným subjektům finančního trhu v oblasti regulatorních požadavků včetně regulatorních aspektů přeměn, restrukturalizací a akvizic. Vedl projekty spočívající v náboru zaměstnanců zahraniční bankou vstupující na český trh, a to včetně řešení otázek rozhodného práva, zdanění, nastavení každodenního pracovněprávního fungování včetně přípravy vnitřních předpisů a zajištění potřebných přihlášek a registrací. Mezi jinými také připravoval pro významného developera nastavení vztahů s členy statutárního orgánu, smlouvy při přechodu z pracovního poměru a nastavení vnitřních schvalovacích a odpovědnostních procesů.V advokátní kanceláři vede rovněž agendu knowledge managementu. Pod jeho řízením přispívá aktivně budovaná kultura sdílení znalostí ke stabilnímu, dostupnému a udržitelnému rozvoji týmu jako celku i jeho jednotlivých členů. Základ tvoří judikaturní a legislativní monitoring a jeho analýza, které se přímo odráží v kvalitě právního poradenství. V klientské práci se zúročuje také přístup k dalším českým i zahraničním informačním zdrojům a promyšlený systém vzdělávání. Ani v knowledge managementu nezapomíná na inovace a technologie. Sám hledá a prozkoumává možnosti jejich uplatnění a podporuje pozitivní postoj týmu vůči nim. Jan Procházka je také spoluautorem Komentáře k zákoníku práce vydaného nakladatelstvím C. H. Beck v roce 2018.