Jaroslava Kračúnová

Partnerka
Vedoucí týmu Business Integrity
Deloitte Legal  


Jaroslava Kračúnová je partnerkou a vedoucí týmu Business Integrity v advokátní kanceláři Deloitte Legal v Praze. Má více než 15 let zkušeností v oblasti práva obchodních společností se zaměřením na správu a řízení společností (corporate governance), odpovědnost managementu, trestnou činnost bílých límečků, trestní odpovědnost právnických osob, dodržování trestněprávních předpisů a systémů řízení compliance (compliance management systems), prevenci úplatkářství, podvodů a korupce, whistleblowing a ochranu osobních údajů. V rámci své praxe v oblasti business integrity vede právní týmy při forenzních šetřeních ve významných českých a evropských společnostech. Radí klientům v následných právních krocích, které je třeba učinit při vedení právních sporů a vyšetřování trestné činnosti. Zkušenosti získané při vyšetřování zúročila a zjištěné nedostatky v procesech během vyšetřovacích projektů využila k vytvoření efektivních compliance programů pro klienty. V oblasti ochrany osobních údajů, jež představuje významnou část její praxe, se zaměřuje na komplexní projekty implementace GDPR. Byla rovněž členkou pracovní skupiny pro přípravu adaptačního zákona k GDPR a členkou pracovní skupiny pro implementaci směrnice NIS 1 do české legislativy.