Jiří Koželouh

Oblast energetiky a odpadů, Hnutí DUHA
Člen Rady vlády pro udržitelný rozvoj
Člen Platformy pro strategie v oblasti energetiky a klimatu 


Jiří Koželouh vystudoval fyzickou geografii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, kde se specializoval na klimatologii a krajinnou ekologii. V letech 2003 až 2009 působil v NESEHNUTÍ Brno. Od roku 2008 pracuje v Hnutí DUHA jako expert na energetiku a změnu klimatu. V letech 2014 až 2019 byl programovým ředitelem organizace. Nyní zodpovídá za kampaně v oblasti energetiky a odpadů. Je členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj a Platformy pro strategie v oblasti energetiky a klimatu.