Jiří Opletal

Zástupce generálního ředitele 
Burza cenných papírů Praha 


Jiří Opletal vystudoval ekonomiku a management výroby na Technické univerzitě, titul MBA získal na City University of Seattle. Pro Burzu cenných papírů Praha pracuje už od roku 1994. V současnosti je zástupcem generálního ředitele a ředitelem odboru obchodování a kotace. Je také členem představenstva centrálního depozitáře a členem výboru Federace evropských burz cenných papírů pro ekonomiku a statistiku.