Kateřina Pscherová


Vedoucí referátu dohledu na dálku v oblasti AML/CFT,
sekce dohledu nad finančním trhem
ČNB


Kateřina Pscherová absolvovala magisterské studium na Právnické fakultě univerzity Karlovy a od studií se věnuje oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT). V letech 2013 až 2016 pracovala ve výboru MONEYVAL (Expertní výbor pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu) při Radě Evropy, kde se zúčastnila několika hodnocení členů výboru ohledně úrovně jejich opatření v oblasti AML/CFT (Černá Hora, Bosna a Hercegovina a Srbsko). Hodnocení výborem MONEYVAL (Gruzie, Rumunsko) se zúčastnila i v rámci působení v České národní bance jako národní expertka.

V České národní bance působí v oblasti AML/CFT od roku 2016, nejprve pracovala v sekci regulace a mezinárodní spolupráce, kde se podílela mj. na přípravě vyhlášky 67/2018 Sb. Mimo tuto oblast se zde věnovala i regulaci sektoru kolektivního investování. Od dubna 2020 působí jako vedoucí referátu dohledu na dálku v oblasti AML/CFT nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a penzijními společnostmi v sekci dohledu nad finančním trhem.

V rámci svého působení v ČNB se Kateřina Pscherová účastní jednání s mezinárodními organizacemi a evropskými institucemi (od roku 2016 zastupuje ČNB ve výboru EBA k oblasti AML/CFT).