Kateřina Solecká

Zkoušky odborné způsobilosti, akreditované vzdělávání

Česká bankovní asociace


Kateřina Solecká v České bankovní asociaci zastřešuje aktivity související s pořádáním zkoušek odborné způsobilosti a akreditovaného vzdělávání. Vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze a titul Ph.D. získala z fyzikální chemie na Přírodovědecké fakultě téže univerzity. Po studiích pracovala ve společnosti Abbott Laboratories, kde se nejprve věnovala obchodu a poté vzdělávání. Před nástupem do ČBA působila v Komerční bance.