Kateřina Zemanová


Vedoucí odboru hospodářské kriminality
Úřad služby kriminální policie a vyšetřování
Policie ČR


Kateřina Zemanová pracuje u policie téměř 30 let, od počátku v úseku vyšetřování trestné činnosti. Aktivně spolupracuje s Finančně analytickým úřadem (FAÚ) a Českou bankovní asociací. Právě s ČBA se spolupodílí na vzniku preventivní kampaně kybertest.cz a #nePINdej! Spolupráci mezi ostatními složkami státu a civilním sektorem považuje za jediné možné řešení v boji proti kriminalitě páchané v kyberprostoru.