doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

Proděkan Fakulty financí a účetnictví
Vysoká škola ekonomická v Praze

Prezident
Komora auditorů ČR

Garant programu ČBA Finance pro nefinanční manažery


doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. absolvoval obor ekonomické informace a kontrola na VŠE v Praze, kde pracoval na katedře finančního účetnictví a auditingu nejprve jako odborný asistent, zástupce vedoucího katedry a v letech 2006–2014 jako vedoucí katedry. V roce 2014 a podruhé 2018 byl zvolen děkanem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, od roku 2022 je proděkanem FFÚ. V roce 1993 složil auditorské zkoušky a v letech 2010–2014 byl dvakrát zvolen prvním viceprezidentem Komory auditorů ČR a v roce 2022 jejím prezidentem. Od roku 2004 zastupuje Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze v Národní účetní radě a v letech 2004–2010 zastupoval ČR v European Accounting Association. Je členem poradní komise Ministerstva financí ČR pro účetnictví, členem a předsedou několika výborů pro audit. Ladislav Mejzlík je také garantem nového vzdělávacího manažerského programu ČBA Finance pro nefinanční manažery.