JUDr. Ing. Lenka Dupáková, Ph.D.


Ministerstvo financí ČR, Praha


Lenka Dupáková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Podnikohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické. Studovala také na University of East Anglia. Na Ministerstvo Financí ČR přišla v roce 2015 z velké tuzemské banky, kde se zabývala restrukturalizací mezinárodních společností. Působila také na Stálém zastoupení ČR v Bruselu v rámci přípravy českého předsednictví v Radě EU v roce 2022, kde měla na starosti mj. vyjednávání Směrnice o spotřebitelských úvěrech 2 (CCD2). Od roku 2006 přednáší na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde vede kurzy Regulace finančních trhů, Manažerské finance a Právo a ekonomie.