Magdalena Plevová


Ředitelka právního odboru
FAÚ


Magdaléna Plevová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V rámci své pracovní kariéry začínala v soukromém sektoru v mediální a reklamní oblasti a po návratu ze studia v zahraničí nastoupila do České konsolidační agentury, kde se zabývala vypořádáním pohledávek. Mezníkem v její kariéře byla práce v celorepublikovém útvaru PČR, který se zabýval finanční kriminalitou se zaměřením na daňovou trestnou činnost. Od roku 2012 působí na Finančním analytickém úřadu, kde si prošla pozicemi na všech klíčových odděleních. Začínala na právním oddělení, poté vyzkoušela práci na kontrolním oddělení, následně působila šest let na analytickém oddělení a od roku 2019 pracovala jako vedoucí oddělení mezinárodního a právního. Poslední jmenované oddělení bylo pod jejím vedením od konce února 2022 do začátku října 2022 plně vytíženo prováděním mezinárodních sankcí v ČR. Od června 2023 je ředitelkou Právního odboru.