Martin Kubačka

Ředitel

Deloitte Czech Republic


Martin je ředitelem v týmu Risk Advisory Má téměř 20 let profesionálních zkušeností v oblasti řízení rizik a compliance obsluhuje mezinárodní klienty v České republice i v zahraničí.
Je Společně se svými týmy buduje eminenci v různých odvětvích a uspokojuje potřeby klientů údajů, compliance GRC, řízení operačních rizik, IT kontroly a zajištění, dodržování. Martin se specializuje na integrované řízení rizik, navrhování a implementaci rámců pro rizika a dodržování předpisů v různých odvětvích, vytváření regulačních řešení pro finanční reporting a technické implementace podpůrných ( nástrojů Martin je také certifikován jako vedoucí auditor/implementátor ISO 27001 a praktik Prince 2. Jeho nedávné projekty týkající se finančního reportingu, AML, řízení finančních rizik, GRC, Information Security Management System kontrolního systému a operačních rizik zahrnovaly vedení místního týmu a účast na poskytování hodnocení vnitřních kontrol v rámci celé organizace se zaměřením na identifikaci nedostatků, implementaci akčních plánů a podávání zpráv vedoucím skupinových projektů vedení týmu a role Subject Matter Experta při navrhování a implementaci řešení založených na licenci APA a ARM a také na produktech SFTR, operačních rizik, kontinuity podnikání a informační bezpečnosti, řízení a příprava finančního reportingu, navrhování a implementace rámce řízení rizik.