Milan Indra


Zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení
Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
Ministerstvo financí ČR


Problematikou distribuce finančních produktů a ochranou spotřebitele na finančním trhu se zabývá přes 20 let. Po absolvování Slezské univerzity započal svou profesní kariéru na Komisi pro cenné papíry jako inspektor a vedoucí kontrolních týmů se zaměřením na poskytovatele investičních služeb. Od roku 2005 působí v různých pozicích souvisejících s finančním trhem na Ministerstvu financí, nyní řídí z pozice zástupce ředitele odbor Finanční trhy III a vede oddělení Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele. Odborně se zaměřuje na regulaci distribuce finančních služeb zejména spotřebitelského úvěru, pojištění a penzijních produktů. Vede tým, který připravil stávající zákon o spotřebitelském úvěru a je odpovědný i za jeho budoucí podobu v souvislosti s transpozicí nové směrnice o smlouvách spotřebitelském úvěru (CCD2).