Petr Barák


Předseda Komise pro bankovní a finanční bezpečnost
Česká bankovní asociace

Vedoucí oddělení Řízení operačních rizik & AML
Air Bank


Od 1. 11. 2011 zastává pozici vedoucí oddělení pro řízení operačních rizik a AML u společnosti Air Bank, a.s. Předtím byl odpovědný za oblast prevence interních podvodů, prevence legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti a boje s mezinárodním terorismem a dodržování pravidel kontroly mezinárodního obchodu ve společnostech GE Money Česká republika. Ve společnosti působil více než 15 let a za tuto dobu měl možnost se podílet na mnoha šetřeních různých typů externích i interních podvodů a vedl projekty zaměřené na prevenci a detekci podezřelého chování klientů a zaměstnanců.

Od roku 2004 působí v pozici předsedy Komise pro bankovní a finanční bezpečnost České bankovní asociace, kde se podílí na vytváření a aktualizaci bankovních standardů, zaměřených na oblast bankovní bezpečnosti, a dále zastupuje Českou bankovní asociaci na jednáních Evropské bankovní federace vztahujících se k bezpečnostní problematice a problematice legalizace výnosů z trestné činnosti.

V minulosti absolvoval celou řadu různých typů bezpečnostních školení, seminářů a pracovních stáží, a to jak v České republice, tak i v zahraničí (Spojené státy, Thajsko, Belgie, Rakousko). Petr je členem Asociace Anti-Money Laundering Specialistů (ACAMS).