Petr Binhack

Poradce náměstka ministra průmyslu a obchodu
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 


Petr Binhack od roku 2014 působil na pozicích spojených s energetickou politikou na Stálém zastoupení ČR při EU, v Evropské komisi a následně také v týmu českého předsednictví. Podílel se na tvorbě návrhů evropské legislativy, ale také na vyjednávání legislativních návrhů v oblasti obnovitelných zdrojů, trhu s elektřinou a zemním plynem, ale také bezpečnosti dodávek a krizové legislativy v rámci českého předsednictví. Od léta tohoto roku pracuje na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR jako poradce náměstka ministra průmyslu a obchodu, kde se zaměřuje na horizontální otázky spojené s evropskou energetickou a klimatickou politikou a tvorbou strategických dokumentů v oblasti energetické politiky.