Petra Bernklau


Právník
Komerční banka


Její cesta k právu nebyla zcela přímá, podstatnou část svého profesního života působila v civilním letectví. Pro studium práv se rozhodla s ohledem na významné změny v směřování tehdejšího zaměstnavatele. Od ukončení právnické fakulty se s výjimkou roční přestávky věnuje spotřebitelskému právu, zejména pak právu spotřebitelského úvěrování. Začínala takříkajíc "odzadu", v oblasti správy a vymáhání pohledávek. Díky tomu získala cenné zkušenosti a tak trochu jiný pohled na úvěrovaného spotřebitele. Posledních téměř pět let působí na opačném konci úvěrového vztahu, tentokrát na začátku, když v pozici bankovního právníka tvoří smluvní dokumentaci a v často živé debatě s kolegy z obchodní části banky se snaží správně a vyváženě nastavit podmínky spotřebitelských úvěrů. Jako členka subkomise pro spotřebitelské otázky v rámci ČBA má možnost se aktivně zapojit do procesů konzultací a připomínkování legislativních návrhů národního i evropského práva.