Richard Juřík

Zástupce ředitelky odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje

Ministerstvo životního prostředí ČR


Richard Juřík se dlouhodobě věnuje rozvoji "evidence based policy" a propojování environmentálních a hospodářských politik v rámci české státní správy. Podílel se na přípravě Adaptační strategie ČR, vedl hodnocení dopadů klimaticko-energetických politik EU na ČR a zpracování metodických vodítek pro implementaci zásady nepoškozovat životní prostředí a klimatické prověřování infrastruktury v implementaci EU fondů v ČR. Patřil mezi vyjednavače vlády nařízení o taxonomii pro udržitelné investice v Radě EU a tématu udržitelných financí i taxonomii se nadále věnuje.