Tereza Davidová


Ředitel produktu a marketingu pro střední a východní Evropu
BNP Paribas Cardif Pojišťovna


Tereza je Senior Managing Associate v oddělení Bankovnictví a financí v advokátní kanceláři Deloitte Legal v Praze.

Tereza se primárně se zaměřuje na poradenství klientům v regulovaných odvětvích, zejména finančním institucím jako jsou banky, pojišťovny a zprostředkovatelé finančních produktů a dále také klientům z oblasti farmaceutického průmyslu a zdravotnictví. Dále má zkušenosti i se specifickými otázkami M&A transakcí v regulovaných odvětvích.

V rámci poradenství klientům z finančního sektoru se Tereza soustředí zejména na oblast pojišťovnictví, ať už jde o otázky vnitřního řízení a compliance, regulace outsourcingu, plnění závazků vůči dohledovým orgánům, přípravu klientské dokumentace nebo nastavování procesů distribuce pojistných produktů.

V oblasti farmacie se Tereza zaměřuje na zajištění souladu klientů s právními předpisy, a to zejména předpisy upravujícími zacházení s léčivými přípravky. Dále se věnuje nastavování distribučních modelů, cenové regulaci a regulaci reklamy a zohlednění zákonných povinností v interních předpisech klientů, jakož i ve smluvní dokumentaci s třetími stranami.