Martin Pejsar


Ředitel produktu a marketingu pro střední a východní Evropu
BNP Paribas Cardif Pojišťovna


Na začátku své profesní kariéry pracoval více než 10 let na obchodních manažerských pozicích v ČSOB a v mBank, kde řídil pobočkovou síť a spolupráci s partnery v České republice a na Slovensku. Po následném působení v KPMG, kde se zabýval strategickými a optimalizačními projekty v bankovnictví a energetice, nastoupil v lednu 2022 do BNP Paribas Cardif Pojišťovny, kde je jako člen EXCO regionu CEE zodpovědný za Value proposition (produkt, marketing a digitální obsluha). Absolvoval data-analytický program MBA na Vysoké škole ekonomické v Praze a Fakultu tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově v Praze. 
Je odborníkem na fyzické prodejní kanály a podporu prodeje v online prostředí. Má odborné znalosti v oblasti tvorby zákaznických cest, procesních optimalizacích a produktech bankopojištění (pojištění schopnosti splácet, pojištění platebních karet a osobních věcí, pojištění internetových rizik aj.). Jako bývalý vrcholový sportovec rád relaxuje při sportu a poslechu hudby.