Tomáš Ščerba


Partner, advokátní kancelář DLA Piper


Tomáš Ščerba má zkušenosti v oblastech kybernetické a informační bezpečnosti, elektronického uzavírání smluv, přípustnosti elektronických důkazů, ale i spolehlivého ukládání a archivace a ve spotřebitelském smluvním právu a ochraně soukromí (včetně GDPR). Přednáší o aktuálních otázkách v oblasti compliance studentům českých i zahraničních právnických fakult.