Tomáš Ščerba


Partner
DLA Piper


Tomáš Ščerba je partnerem mezinárodní advokátní kanceláře DLA Piper a je jedním z předních expertů v oboru kybernetické a informační bezpečnosti, zahrnující právní regulaci a rizika užití AI, regulace telekomunikace, duševního vlastnictví a ochrany soukromí (včetně GDPR). Podílel se na přípravě předpisů v oblasti kyberbezpečnosti a s univerzitami je v úzkém spojení i nyní. Je rovněž častým přednášejícím o aktuálních otázkách nejen v těchto oblastech na Harvardově univerzitě v Bostonu, Kings College v Londýně a také na Masarykově univerzitě v Brně.