Kristýna Waicová


Členka referátu kontrol na místě v oblasti AML/CFT,
sekce dohledu nad finančním trhem
ČNB


Kristýna Waicová pracuje v České národní bance jako členka referátu pro oblast prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) se zaměřením na kontroly na místě v povinných osobách. Před nástupem do ČNB působila na různých pozicích v bankách, mimo jiné právě také v oblasti AML.

Během své praxe se věnovala jak šetření podezřelých obchodů, tak nastavování procesů v oblasti AML. Po nástupu do ČNB se kromě provádění kontrol na místě měla možnost podílet na mezinárodních projektech (např. projekt Evropské komise "AML/CFT risk analysis and supervision in the area of correspondent banking") a na spolupráci se zahraničními orgány dohledu.

Mezi její zájmy patří OSINT a četba a poslech FinCrime knih a podcastů.