AML – trendy, novodobé výzvy a pohled regulátora

3. října 2023 od 9.00 do 17.00

Česká bankovní asociace
Italská 69, Praha 2 | mapa

Cena:

10 000 Kč bez DPH (pro členy ČBA)
12 000 Kč bez DPH (pro ostatní)

Seminář je na říjen 2023 zaplněn.
Pro velký zájem plánujeme nový termín v prvním čtvrtletí 2024. 
Zajímáte se o AML seminář?
Napište nám na seminare@cbaonline.cz a my se Vám ozveme, jakmile vypíšeme nový termín.

Cílem tohoto semináře je podrobně seznámit účastníky s vybranými povinnostmi, které jsou na ně AML zákonem kladeny. Poskytnout doporučení, jak je v praxi naplňovat a seznámit je s pohledem regulátora v této oblasti. Zároveň chceme nabídnout AML pracovníkům bank určitou "nadstavbu" nad vlastními interními AML školícími programy. Pomoci lépe se zorientovat v plnění požadavků české legislativy a regulatorních rámců českých dohledových orgánů. Využít tuto platformu pro diskusi a sdílení dosavadních zkušeností o základních standardech a povinnostech a jejich aplikací v praxi, případně jako možnost pro diskusi o problémech a rizicích v této oblasti.


Komu je seminář určen?

Seminář je určen primárně pro seniorní zaměstnance našich členských bank, kteří prostřednictvím svých komisí požádali právě o seminář, který svým obsahem obohatí specialisty z bankovního sektoru.

Seminář je určen všem, koho jako tzv. "povinné osoby" vymezuje zákon č. 253/2008 Sb.,a jsou zodpovědní za implementaci a dodržování opatření, vyplývajících z tohoto zákona. 


Na semináři spolupracují:

Česká bankovní asociace

Členové Komise pro bankovní a finanční bezpečnost a Komise pro compliance

Finanční analytický úřad

Česká národní banka


Lektor

Petr Barák
Vedoucí oddělení řízení operačních rizik a AML
Air Bank, a.s. 

Michaela Hladká
Ředitelka odboru Analýza
FAÚ 

Magdaléna Plevová
Ředitelka odboru Právní
FAÚ 

Viktor Kabeš
Vedoucí oddělení Mezinárodní a právní FAÚ 

Kateřina Pscherová
Vedoucí referátu dohledu na dálku v oblasti AML/CFT, sekce dohledu nad finančním trhem
ČNB 

Martin Mužný
Vedoucí referátu kontrol na místě v oblasti AML/CFT, sekce dohledu nad finančním trhem
ČNB 

Panelová diskuse

Pavel Kolář

Gestor Komise pro digitalizaci,
Bankovní a finanční bezpečnost
Česká bankovní asociace

Kateřina Zemanová

Vedoucí odboru hospodářské kriminality
Úřad služby kriminální policie a vyšetřování
Policie ČR


Program

O9:00 – 10:00

Petr Barák, Vedoucí oddělení řízení operačních rizik a AML, Air Bank, a.s.

Obecný úvod do tématu

Novodobé výzvy

 • Technologické inovace (okamžité platby, AI)
 • Ochrana osobních údajů vs. AML legislativa
 • Zvyšující se složitost finančních toků (Globalizace)
 • Obchodní priority vs. AML restrikce (Střet zájmů)
 • Stále složitější proces vlastního vzdělávání (Minimální odborné předpoklady)
 • Outsourcing vybraných AML činností

Rizika procesu

 • Kybernetické hrozby (Nárůst online kriminality)
 • Zneužití nových technologií (FinTech – nové platební technologie)
 • Nejednotnost AML/CFT legislativy
 • Obchodní priority vs. AML/CFT pravidla

Aplikace v praxi

 • Současné kybernetická kriminalita v praxi                                                                                                                        

Trendy

 • Technologické inovace prevence
 • Stále více stoupající obliba virtuálních aktiv
 • Evoluční změny trestních postihů
 • Sdílení informací


10:30 – 12:30

Michaela Hladká, ředitelka odboru Analýza, FAÚ
Magdaléna Plevová, ředitelka odboru Právní, FAÚ
Viktor Kabeš, vedoucí oddělení Mezinárodní a právní, FAÚ

Povinnost provádět identifikaci a kontrolu klienta

 • zjednodušená, standardní a zesílená identifikace a kontrola klienta
 • související prvky kontroly klienta (zjišťování PEP, skutečných majitelů, původu prostředků, atd.)

Outsourcing a AML povinnosti

 • stávající stav
 • výhled do budoucna

Detekce a analýza podezřelých obchodů a s tím spojená agenda

 • nové a nejčastější typologie praní špinavých peněz
 • podezřelé obchody s vazbou na mezinárodní sankce
 • profesionální praní peněz

Financování terorismu a financování proliferace

 • nové a nejčastější typologie financování terorismu
 • národní hodnocení rizik financování proliferace

AML Aktuální témata

 • novela AML zákona
 • připravovaná evropská legislativa - AML balíček
 • nadcházející 6. kolo hodnocení ČR Moneyvalem


13:30 – 15:30

Kateřina Pscherová, vedoucí referátu dohledu na dálku v oblasti AML/CFT, sekce dohledu nad finančním trhem, ČNB
Martin Mužný, vedoucí referátu kontrol na místě v oblasti AML/CFT, sekce dohledu nad finančním trhem, ČNB

AML vyhláška a poznatky z kontrol na místě

 • AML monitoring (lhůty pro šetření, přístup ke klientům finančním institucím)
 • Kontrola klienta (transakce s rizikovými zeměmi, specifika u úvěrového/investičního produktu)
 • Sankční screening (aktuální poznatky z kontrol na místě)

EBA GL

 • AMLCO GL, včetně řídící a kontrolní struktury a outsourcingu
 • De-risking a přístup k rizikovým klientům
 • Připravované GL k implementaci mezinárodních sankcí


16:00 – 17:00

Společná diskuse s řečníky, pozvanými hosty a účastníky semináře.

Hosté: Kateřina Zemanová

Moderuje: Pavel Kolář