AML – trendy, novodobé výzvy a pohled regulátora

25. dubna 2024 od 9.00 do 17.00

Česká bankovní asociace
Italská 69, Praha 2 | mapa

Cena:

10 000 Kč bez DPH (pro členy ČBA)
12 000 Kč bez DPH (pro ostatní)

Program je již vyprodán. Pokud máte zájem o toto téma, napište nám!
Ozveme se vám, jakmile se bude odborný seminář opakovat.

Cílem tohoto semináře je podrobně seznámit účastníky s vybranými povinnostmi, které jsou na ně AML zákonem kladeny. Poskytnout doporučení, jak je v praxi naplňovat a seznámit je s pohledem regulátora v této oblasti. Zároveň chceme nabídnout AML pracovníkům bank určitou "nadstavbu" nad vlastními interními AML školícími programy. Pomoci lépe se zorientovat v plnění požadavků české legislativy a regulatorních rámců českých dohledových orgánů. Využít tuto platformu pro diskusi a sdílení dosavadních zkušeností o základních standardech a povinnostech a jejich aplikací v praxi, případně jako možnost pro diskusi o problémech a rizicích v této oblasti.


Komu je seminář určen?

Seminář je určen primárně pro seniorní zaměstnance našich členských bank, kteří prostřednictvím svých komisí požádali právě o seminář, který svým obsahem obohatí specialisty z bankovního sektoru.

Seminář je určen všem, koho jako tzv. "povinné osoby" vymezuje zákon č. 253/2008 Sb.,a jsou zodpovědní za implementaci a dodržování opatření, vyplývajících z tohoto zákona. 


Na semináři spolupracují:

Česká bankovní asociace

Členové Komise pro bankovní a finanční bezpečnost a Komise pro compliance

Finanční analytický úřad

Česká národní banka


Program

 od 8:30 Zahájení registrace

9:00 – 10:00

Petr Barák, Vedoucí oddělení řízení operačních rizik a AML, Air Bank, a.s.

Obecný úvod do tématu

Novodobé výzvy

 • Technologické inovace (okamžité platby, AI)
 • Ochrana osobních údajů vs. AML legislativa
 • Zvyšující se složitost finančních toků (Globalizace)
 • Obchodní priority vs. AML restrikce (Střet zájmů)
 • Stále složitější proces vlastního vzdělávání (Minimální odborné předpoklady)
 • Outsourcing vybraných AML činností

Rizika procesu

 • Kybernetické hrozby (Nárůst online kriminality)
 • Zneužití nových technologií (FinTech – nové platební technologie)
 • Nejednotnost AML/CFT legislativy
 • Obchodní priority vs. AML/CFT pravidla

Aplikace v praxi
 • Současné kybernetická kriminalita v praxi

Trendy

 • Technologické inovace prevence
 • Stále více stoupající obliba virtuálních aktiv
 • Evoluční změny trestních postihů
 • Sdílení informací

10:00 přestávka na kávu

10:30 – 12:30
Michaela Hladká, ředitelka odboru Analýza, FAÚ
Magdaléna Plevová, ředitelka odboru Právní, FAÚ
Viktor Kabeš, vedoucí oddělení Mezinárodní a právní, FAÚ

Povinnost provádět identifikaci a kontrolu klienta
 • zjednodušená, standardní a zesílená identifikace a kontrola klienta
 • související prvky kontroly klienta (zjišťování PEP, skutečných majitelů, původu prostředků, atd.)


Dohledová činnost v oblasti AML
 • Změny v AML zákoně
 • Očekávání regulátora
 • Poznatky z praxe


Detekce a analýza podezřelých obchodů a s tím spojená agenda
 • nové a nejčastější typologie praní špinavých peněz
 • podezřelé obchody s vazbou na mezinárodní sankce
 • profesionální praní peněz

AML Aktuální témata

 • novela AML zákona
 • připravovaná evropská legislativa - AML balíček
 • nadcházející 6. kolo hodnocení ČR Moneyvalem


12:30 společný oběd


13:30 – 15:30
Kristýna Waicová, členka referátu kontrol na místě v oblasti AML/CFT, sekce dohledu nad finančním trhem, ČNB

Martin Mužný, vedoucí referátu kontrol na místě v oblasti AML/CFT, sekce dohledu nad finančním trhem, ČNB
AML vyhláška a poznatky z kontrol na místě
 • AML monitoring (lhůty pro šetření, přístup ke klientům finančním institucím)
 • Kontrola klienta (transakce s rizikovými zeměmi, specifika u úvěrového/investičního produktu)
 • Sankční screening (aktuální poznatky z kontrol na místě)


EBA GL
 • AMLCO GL, včetně řídící a kontrolní struktury a outsourcingu
 • De-risking a přístup k rizikovým klientům
 • Připravované GL k implementaci mezinárodních sankcí


15:30 přestávka na kávu

16:00 – 17:00

Diskuse s řečníky, pozvanými hosty a účastníky semináře.

Host:
Zdeněk Hrach, vedoucí oddělení digitálních služeb veřejné správy, Digitální a informační agentura 

Moderuje:
Pavel Kolář, gestor komise pro digitalizaci a bankovní a finanční bezpečnost, Česká bankovní asociace

Přednášející

Petr Barák
Vedoucí oddělení řízení operačních rizik a AML
Air Bank, a.s. 

Michaela Hladká
Ředitelka odboru Analýza
FAÚ 

Magdaléna Plevová
Ředitelka odboru Právní
FAÚ 

Viktor Kabeš
Vedoucí oddělení Mezinárodní a právní FAÚ 

Kristýna Waicová
Členka referátu kontrol na místě
v oblasti AML/CFT,
sekce dohledu nad finančním trhem
ČNB

Martin Mužný
Vedoucí referátu kontrol na místě v oblasti AML/CFT, sekce dohledu nad finančním trhem
ČNB 

Panelová diskuse

Pavel Kolář
Gestor Komise pro digitalizaci,
Bankovní a finanční bezpečnost
Česká bankovní asociace

Zdeněk Hrach
Vedoucí oddělení
digitálních služeb veřejné správy
Digitální a informační agentura