Umělá inteligence: Výzva, příležitost, anebo hrozba?

28. května 2024 od 9.00 do 17.00

Česká bankovní asociace
Italská 69, Praha 2 | mapa

Cena:

10 000 Kč bez DPH (pro členy ČBA)
12 000 Kč bez DPH (pro ostatní z nebankovního sektoru)

Umělá inteligence jako téma, které se čím dál hlasitěji skloňuje veřejným prostorem. Předělem byl příchod nástroje ChatGPT ke konci roku 2022 a jeho spuštění můžeme bezesporu chápat jako určitý předěl ve vnímání toho, co umělá inteligence dělá a k čemu slouží.

 • V čem přesně chceme s AI spolupracovat? Jak chceme AI využívat?
 • Na co si dát pozor a v čem nám může být AI hrozbou?
 • Jaké je AI legislativní ukotvení v Evropě? A jak je to mimo Evropu?
 • Jak AI využívají firmy v Česku a co se děje na tomto poli ve světě?


Co si ze semináře odnesete:

 • Zarámování: Co je AI, jak se během posledních pár let posunula a kam směruje
 • K čemu je vhodné AI nástroje ve firmě používat, a naopak v čem použití AI nástrojů nedává, alespoň prozatím, smysl
 • AI a budoucnost: Bude AI dobrým sluhou anebo zlým pánem?
 • Právní okénko: Jaké je právní ukotvení AI v Evropě a jaké ve světě? Co říká právní regulace a kam směruje (Act EU o umělé inteligenci)?
 • Konkrétní příklady z praxe: Jak banky a firmy u nás využívají AI? Jaké mají s jejím využitím zkušenosti?
 • Unikátní sdílení zkušeností se zástupci z bankovního sektoru, komerčních firem i státní správy

Pro koho je seminář určen:

 • Seminář je určen všem manažerům i specialistům, kteří ve svých firmách již AI nástroje používají anebo se je chystají zavést
 • Seminář je vhodný i pro ty, kteří si teprve na toto – dnes velmi exponované téma – chtějí udělat svůj vlastní názor a hledají zdroj informací
 • Seminář je vhodný pro zástupce z bankovního i nebankovního sektoru a cíleně je vytvořen tak, aby provázal oba světy a ukázal inspirace z obou prostředí

Program

8.30 Zahájení registrace


8.45 až 10.00
Tomáš Ščerba a Jan Metelka, DLA Piper

Úvod do tématu umělé inteligence (AI) a 
legislativního rámce

 • Souhrn minulých a současných trendů v oblasti umělé inteligence
 • Výhled do budoucna aneb jakým směrem se umělá inteligence ubírá
 • Legislativa na světové, evropské a české úrovni
 • Klíčové instituce, které se umělou inteligencí zabývají


10.00 až 10.30
Lukáš Benzl, Ředitel, Česká asociace umělé inteligence

České příběhy AI transformace

 • Jak české společnosti (ne)úspěšně implementují AI pro zvýšení efektivity?
 • V globálním AI závodě nechceme být pozadu, ale po prvním kole nám dochází dech. Jak z toho ven a co můžeme dělat pro to, abychom hráli ve světě "první housle"?

10.30 až 11.00 Přestávka s občerstvením

11.00 až 12.30 Příklady dobré praxe
Michal Řehák, Česká spořitelna
Martin Münch, ČSOB

Oblasti využití (generativní) umělé inteligence v bankovnictví

 • Společně se podíváme se příklady dobré praxe – jak využívají generativní umělou inteligenci v České spořitelně a ČSOB
 • Budeme se zabývat příklady využití AI v interakci s klientem, zaměříme se na AML, back-office, ale i na IT produktivitu
 • Budeme mluvit o tom, co funguje dobře, co naopak hůře, jaká jsou očekávání přínosu využití AI v bankách a budeme mluvit i o předpokladech reálné proveditelnosti


12.30 až 13.30 Přestávka na oběd a networking


13.30 až 15.00
Alžběta Solarczyk Krausová, Respectful AI
Centrum pro výzkum inovací a kyberpráva
Ústav státu a práva
Akademie věd ČR

Umělá inteligence, etika a budoucnost finančních služeb

 • Umělá inteligence ve finančních službách pomáhá zejména při odhalování podvodů, algoritmickém obchodování, optimalizaci portfolií, tvorbě předpovědí nebo při komunikaci se zákazníky.

 • Zároveň ji lze využít i kreativněji – například pro monitorování emocí a stresu při investování, analýzu sentimentu na sociálních sítích pro předpovědi změn na trhu nebo pro modelování přírodních katastrof a úpravu pojistného.

 • Otevírá se tak celá řada nových otázek, jak AI efektivně a zároveň eticky využívat. Přednáška proto představí možnosti tradičního i originálního využití AI ve finančních službách, relevantní společenské a byznysové problémy, klíčové etické a právní principy, které je třeba respektovat, a strategie pro dlouhodobý úspěch při vývoji a implementaci AI.  


15.00 až 15.30 Přestávka s občerstvením


15.30 až 17.00
Panelová diskuse a sdílení zkušeností
pplk. Anika Stulíková, AI specialistka, Policejní prezidium České republiky
Alžběta Solarczyk Krausová, zakladatelka a ředitelka, Respectful AI
Daniel Všetečka, ředitel Odboru digitální ekonomiky a chytré specializace, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Lukáš Benzl, ředitel, Česká asociace umělé inteligence


Přednášející

Tomáš Ščerba
Partner
DLA Piper 

Jan Metelka
Advokát
DLA Piper  

Lukáš Benzl
Ředitel
Česká asociace umělé inteligence

Martin Münch

Team Leader Big data a AI platforma
ČSOB

Michal Řehák
Česká spořitelna 

Alžběta Solarczyk Krausová
Zakladatelka a ředitelka
Respectful AI

pplk. Anika Stulíková
AI specialist
Policejní prezidium ČR

Daniel Všetečka
 Ředitel
Odbor digitální ekonomiky a chytré specializace
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR