CCD II: změny v úvěrech a jejich dopady  

29. května 2024 od 9.00 do 16.30

Česká bankovní asociace
Italská 69, Praha 2 | mapa

Cena:

10 000 Kč bez DPH (pro členy ČBA)
12 000 Kč bez DPH (pro ostatní)

Poslední významná novela zákona o spotřebitelském úvěru nabude plně účinnosti v září 2024 a již nyní se chystají další zásadní změny v oblasti nezajištěných spotřebitelských úvěrů. Směrnice EP a Rady (EU) 2023/2225 ze dne 18. října 2023 o smlouvách o spotřebitelském úvěru (CCD II) se připravuje na transpozici do českého právního řádu a lhůta pro implementaci uplyne v listopadu 2026.

Jaká budou pravidla pro posuzování úvěruschopnosti? Co vše bude nutné zahrnout do opatření schovívavost? Jak budou vypadat reklamy na spotřebitelské úvěry a jaké budou další významné dopady CCD II do českého právního řádu? Odpovědi na tyto otázky budou předmětem tohoto semináře.

Co si ze semináře odnesete:
 • Ohlédneme se za vznikem směrnice na evropské půdě
 • Dozvíte se aktuální informace o průběhu transpozice. V jaké fázi legislativního procesu se nacházíme? Jaké budou pravděpodobně uplatněny národní diskrece?
 • Pomůže specifikování přesnějších pravidel úvěruschopnosti bojovat s předlužeností klientů?
 • Jak bude vypadat reklama na spotřebitelské úvěry dle nové legislativy?
 • Přinese opatření schovívavost velké změny nebo jen kodifikuje současný stav?
 • Jak se na novou právní úpravu dívají banky a úvěrové instituce?


Komu je seminář určen:

Seminář je určen právníkům a pracovníkům compliance bank i dalších úvěrových institucí a všem, které zajímá aktuální vývoj úvěrové legislativy. 


Program

8:30 Zahájení registrace

9:00 – 9:30
Přehled úvěrového trhu v ČR
Jakub Seidler, hlavní ekonom, Česká bankovní asociace

 • Poměr bankovních a nebankovních úvěrů v ČR
 • Důvěra spotřebitelů a spotřeba domácností
 • Procento úvěrů ohrožených rizikem selhání


9:30 – 10:00
Vznik směrnice CCD II
JUDr. Ing. Lenka Dupáková, Ph.D., Ministerstvo financí ČR

 • Ohlédnutí za vznikem směrnice na evropské půdě
 • Proč byla směrnice připravena a jak probíhala jednání?
 • Nejvíce sporná místa mezi členskými zeměmi EU


10:00 – 10:30 Přestávka na kávu


10:30 – 11:30
Quo Vadis, úvěrová legislativo?
Ing. Milan Indra, zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení, retailové finanční služby a ochrana spotřebitele, Ministerstvo financí ČR

 • Široké nebo úzké pojetí transpozice? Které je přínosné pro klienty, které pro instituce?
 • Očekávaný harmonogram implementace

Klíčové změny, které CCD II přináší:11:30 – 12:30
Upřesnění kritérií v procesu posuzování úvěruschopnosti
Mgr. Jan Slanina, hlavní právník, ČLFA Praha 

 • Ověřování příjmů
 • Modelování životních nákladů
 • Kontrola existujících závazků
 • Parametry DTI a DTSI jako nástroje proti předluženosti klientů
 • Automatizované posuzování úvěruschopnosti – současný stav podle ZSú vs. CCD II
 • Nastavení úvěrových stropů – přínosy a nevýhody tohoto opatření


12:30 – 13:40 Oběd


13:40 – 14:10
Opatření schovívavost
Petra Bernklau, právník, Komerční banka a.s., Praha


14:10 – 14:50
Regulace reklamy na úvěrové produkty
Adam Nečas, senior advokát, BBH, advokátní kancelář, s. r. o., Praha

 • Současný stav vs. úprava dle nové legislativy
 • Informační povinnost v marketingové komunikaci
 • Nové limity v reklamě


14:50 – 15:15 Přestávka na kávu


15:15 – 16:30
Panelová diskuse na téma: ‚‚Změny v úvěrech a jejich praktické dopady‘‘
Diskutují:
Petra Bernklau, právník, Komerční banka a.s., Praha
David Borges, Člověk v tísni, o.p.s., Praha
Jiří Hauptman, jednatel, Provident Financial a předseda dozorčí rady, Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů, Praha
Mgr. Jan Slanina, hlavní právník, Česká leasingová a finanční asociace, Praha
Jan Procházka, partner, Deloitte Legal 

Moderuje:
Irena Galoczová, gestorka Subkomise pro spotřebitelské otázky při Komisi právní, ČBA

 • Jak se na chystané novinky dívají různí hráči na trhu?
 • Jaké další změny považujete za podstatné?
 • Ochrana spotřebitele před nepřiměřeně vysokými cenami úvěrů

Přednášející

Jakub Seidler
hlavní ekonom
ČBA

Lenka Dupáková
Ministerstvo financí ČR, Praha

Jan Slanina
hlavní právník
ČLFA Praha 

David Borges
analytik
Člověk v tísni, o.p.s., Praha

Petra Bernklau
právník
Komerční banka

Jiří Hauptmann
Jednatel společnosti
Provident Financial
Předseda dozorčí rady
Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů

Adam Nečas
Senior advokát
BBH, advokátní kancelář, s. r. o., Praha

Indra Milan
Zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
Ministerstvo financí ČR

Jan Procházka
Partner
Deloitte Legal