Michaela Hladká


Ředitelka Analytického odboru
FAÚ


Michaela Hladká je absolventkou Právnické fakulty UK a Policejní akademie České republiky. V letech 1998 až 2009 působila u Policie České republiky jako vyšetřovatelka závažné hospodářské trestné činnosti (zejména daňové trestné činnosti a legalizace výnosů z trestné činnosti) nejprve v Praze, později v rámci celorepublikových útvarů. Následně byla služebně zařazena v Národní jednotce Europolu. Od roku 2010 působí na Finančním analytickém úřadu, nejprve v rámci právního oddělení, aktuálně na pozici ředitelky Analytického odboru.