Workshop

PSYCHOLOGICKÉ BEZPEČÍ V PRAXI

Jak podporovat otevřené sdílení obav, nápadů a učení se z chyb

15. října 2024 od 8.45 do 17.00

Česká bankovní asociace
Italská 69, Praha 2 | mapa

Cena:

15 000 Kč bez DPH (pro členy ČBA)
17 000 Kč bez DPH (pro ostatní z nebankovního sektoru)


O workshopu

 • Většina lidí by v prostředí psychologického bezpečí chtěla pracovat. Přesto ve většině týmů není tak vysoké, jak by mohlo být. Je prokázáno, že 75 % lídrů vnímá úroveň psychologického bezpečí ve svém týmu vyšší, než skutečně je. V prostředí psychologického bezpečí lidé otevřeně komunikují, sdílejí svoje postřehy, otázky, nápady i chyby, aniž by se obávali, že za to budou potrestáni nebo vysmíváni;
 • V prakticky orientovaném workshopu se seznámíte s případovými studiemi z praxe, vyzkoušíte si sami postupy a metody tvorby psychologického bezpečí. Probereme nejen typické nepochopení a nástrahy, kterým lídři čelí při představování tohoto tématu, ale také "zisky", které se dostavují, pokud se téma psychologického bezpečí ve firmě "otevře".
 • Psychologické bezpečí je součástí pilířů S a G v rámci ESG strategie.


Pro koho je workshop určený?

 • Workshop je určený pro současné i minulé účastníky vzdělávacích manažerských programů ČBA Corporate Governance, ČBA Strategické řízení pro vrcholové manažery a ČBA Finance pro nefinanční manažery
 • Pro všechny manažery a lídry, kteří se o toto téma zajímají


Co získáte absolvováním workshopu?

 • Porozumíte konceptu psychologického bezpečí a jeho přínosům v pracovním prostředí
 • Dozvíte se nástroje a postupy, které vám pomohou začlenit tento koncept do týmu
 • Budete si jisti tím, jak psychologické bezpečí v týmech udržet
 • Ukážeme si, jak se psychologické bezpečí měří
 • Odnesete si ‚‚toolbox‘‘ pro snadnější budování psychologického prostředí v týmu
 • Budete mít možnost prodiskutovat koncept psychologického bezpečí s předními manažery a lídry, pro které je tento koncept vlastní, a inspirovat se od nich


Proč se přihlásit na workshop?

 • Cílem workshopu je poskytnout manažerům a lídrům potřebné znalosti k vytvoření a udržení psychologicky bezpečného pracovního prostředí
 • Díky psychologickému bezpečí zvýšíte ve svých týmech produktivitu, spokojenost a inovativnost 

Václava Kloudová Jiřičková

Konzultantka, lektorka v oblasti psychologického bezpečí 

Václava Kloudová se věnuje měření a podpoře týmů při budování konceptu psychologického bezpečí. Propojuje akademický výzkum a praktické zkušeností reálných týmů do efektivních a snadno použitelných rozvojových nástrojů pro lídry a jejich týmy. V korporátním světě získala zkušenosti v nadnárodních i českých společnostech. V průběhu dvaceti let (1996–2016) vedla týmy a projekty, pracovala pro značky Air Bank, GE Money Bank a Eurotel (dnes O2). Nyní se věnuje rozvoji konceptu psychologického bezpečí v různých rolích. Pro majitele firem funguje jako konzultant, pro lídry jako kouč. Týmy podporuje v roli lektora a facilitátora. Václava vyučuje na VŠE témata z oblasti leadershipu a psychologického bezpečí, studuje Ph.D., kde se zaměřuje na pochopení generačních rozdílů v klíčových parametrech psychologického bezpečí. 


Program

Od 8.30 Registrace


8.45–9.00 Organizační informace, začátek workshopu


9.00–10.30
Psychologické bezpečí: co to je, proč jej budovat a jak do něj zapojit celý tým

 • Představíme si koncept psychologického bezpečí, proč je důležité, jak jej v týmu budovat a proč je do jeho budování potřeba zapojit celý tým;
 • Vysvětlíme si, že psychologické bezpečí není o tom, že jsou lidé na sebe milí, pohybují se v zóně komfortu a v týmu neexistují konflikty. Pochopíme, že psychologické bezpečí je prostředí otevřené, tedy respektující komunikace, kde existují taková pravidla a formy spolupráce, díky kterým jsou týmy vysoce otevřené, efektivní, inovativní – lidé sdílejí chyby a učí se z nic.


10.30–11.00 Přestávka s občerstvením


11.00–12.30
Jak nastavit prostředí, aby lidé rychle viděli přínosy a vzali psychologické bezpečí ‚‚za své‘‘

 • V druhé prakticky orientované přednášce se naučíme, jak psychologické bezpečí kolegům představit, aby se sami do něj chtěli zapojit, a ukážeme si určité nástroje a postupy, které nám pomohou zapojit tyto kolegy do týmu;
 • Projdeme si nástroje a postupy pro začlenění kolegů do konceptu psychologického bezpečí, aby v něm chtěli společně s námi fungovat, prodiskutujeme je a prakticky si je vyzkoušíme.


12.30–13.30 Oběd


13.30–15.00

Jak pracovat s chybou, aby netrpěl ani byznys, ani sebevědomí lidí

 • Společně si vyzkoušíme postupy psychologického bezpečí pro efektivní práci s chybou, které mohou výrazně usnadnit sdílení chyb, aby si je kolegové "netutlali" pro sebe, dále se zaměříme na učení z chyb a dokonce "designování" chytrých experimentů, které podporují efektivitu a inovace;
 • Na základě reálných situací z praxe anebo přímo z vašich týmů uvidíte, jak zdánlivě nenápadné "mikro-nástroje" dokážou díky velkému pákovému efektu zásadně ovlivnit trajektorii budování psychologického bezpečí. Odnesete si "toolbox", který můžete nabídnout svému týmu.


15.00–15.30 Přestávka s občerstvením


15.30-17.00

Panelová diskuse s lídry, kteří jsou ve svých praxích nositeli tohoto přístupu