Viktor Kabeš


Vedoucí oddělení Mezinárodní a právní
FAÚ


Mgr. Viktor Kabeš vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2017 pracuje na FAÚ. Zaměřuje se na problematiku nových platebních služeb, virtuálních aktiv, skutečného majitele, ochrany osobních údajů a elektronické identifikace. Podílel se na přípravě návrhu zákona č. 527/2021 Sb., představujícího zatím poslední velkou novelu AML zákona, a zákona č. 49/2020 Sb., jímž byly upraveny tzv. bankovní prostředky elektronické identifikace. V současné době se účastní vyjednávání AML balíčku, zahrnujícího návrh AML nařízení, návrh 6. AML směrnice, návrh novely nařízení o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a některých kryptoaktiv a návrh nařízení, kterým se zřizuje Orgán pro boj proti praní peněz a financování terorismu.