Seminář již proběhl. Zajímá vás toto téma? Napište nám na seminare@cbaonline.cz

Market Abuse Regulation

15. 05. 2023 od 9.00 do 14.00

Česká bankovní asociace
Italská 69 (Churchill II), Praha 2
mapa

Cena: 8 000 Kč bez DPH

Market Abuse Regulation – téma tohoto odborného semináře jsme zvolili především kvůli požadavku členů komisí připravit seminář, jehož obsah je šitý na míru seniorním zaměstnancům bank.

Zajímá vás: Jak nastavit řídicí kontrolní systém? Jaké jsou trendy v boji proti zneužívání trhu na finančních trzích? Jak probíhá manipulace s tržními cenami dluhopisů a další možné manipulace trhu s cennými papíry? Jaké jsou způsoby provádění ovlivňování trhu a aktuální trendy?

Přijměte naše pozvání účastnit se odborného semináře, který pořádá Česká bankovní asociace ve spolupráci se zkušenými profesionály ze společnosti Deloitte.

V případě Vašeho zájmu prosíme o vyplnění přihlášky a zaslání zpět na e-mailovou adresu:

V případě Vašeho zájmu prosíme o vyplnění přihlášky a zaslání zpět na e-mailovou adresu: seminare@cbaonline.cz.

Osnova semináře: 

 • Regulační opatření v kostce
 • Manipulace s tržními cenami dluhopisů, další možné manipulace trhu s cennými papíry
 • Insider trading
 • Market Abuse v rámci skupiny
 • Způsoby provádění ovlivňování a aktuální trendy
 • Detekční systémy aplikace - pro identifikaci monitoringu
 • Klíčové kontrolní mechanismy (benchmark)
 • Nastavení KRI nastavit pro danou oblast (benchmark)
 • Role 2 linie obrany compliance (benchmark)
 • Jak často a jaká externí školení absolvovat
 • Způsob ověření ze strany auditu

Počet míst je limitován, forma: Prezenční - prezentace v češtině 

Program dne:

8:30 – 9:00 Příchod a prezence účastníků, občerstvení

9:00 – 11:00

Představení regulace a delegovaných nařízení

 • Struktura regulace

Klíčové oblasti MAR

 • Manipulace s trhem (market manipulation)
 • Obchodování zasvěcené osoby (insider trading)
 • Nedovolené zpřístupnění vnitřní informace (unlawful disclosure of inside information)
 • Regulační opatření v kostce
 • Manipulace s tržními cenami dluhopisů + další možné manipulace trhu s cennými papíry
 • Market Abuse v rámci skupiny
 • Způsoby provádění ovlivňování a aktuální trendy
 • Sankce

11:00 – 11:30 Přestávka, občerstvení

11:30 – 13:30 Nastavení řídicího kontrolního systému

 • Detekční systémy, monitoring
 • Klíčové kontrolní
 • Nastavení KRI nastavit pro danou oblast
 • Role 2 LoD
 • Externí školení
 • Způsob ověření ze strany auditu 

13:30 – 14:00 Prostor pro dotazy


Kontakt:

Pro více informací nás kontaktujte na seminare@cbaonline.cz


Přednášející