Účetní závěrka zdroj informací o firmě

II. modul ČBA pro nefinanční manažery

24. října 2024 od 8.45 do 17.00

Česká bankovní asociace
Italská 69 (Churchill II), Praha 2


Zbrusu nový vzdělávací manažerský program, jehož cílem je poskytnout manažerům nefinančních oddělení bank a komerčních firem aktuální přístupy a metody pro lepší porozumění finančnímu řízení společnosti, ve které působí. Program je určený pro manažery nefinančních profesí, jako například pro team leadery a manažery z týmů HR, marketingu, práva nebo IT. Zároveň je vhodný pro všechny, kteří si chtějí své ekonomické znalosti osvěžit. Vzdělávací manažerský program vznikl ve spolupráci s doc. Ing. Ladislavem Mejzlíkem, Ph.D., proděkanem Fakulty financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze a prezidentem Komory auditorů ČR, který je zároveň jeho garantem.


Témata

Druhý den cyklu ČBA Finance pro nefinanční manažery bude věnován nejprve účetní závěrce, jako hlavnímu veřejnému zdroji informací o firmě. Podíváme se na její jednotlivé části a vazby mezi nimi tak, aby z nich účastníci dokázali získávat základní informace o společnostech prostřednictvím finanční analýzy. V závěrečném bloku se budeme zabývat požadavky na audit a zveřejňování účetních závěrek, včetně jejich digitalizace.


Co si z tohoto dne odnesete:

1) Porozumíte tomu, jak nahlížet na účetní závěrku firmy a co vše z ní vyčtete

2) Dozvíte se, v čem je dobrý audit a jak vám může pomoci auditor


Lektor

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

Proděkan Fakulty financí a účetnictví
Vysoká škola ekonomická v Praze

Prezident
Komora auditorů České republiky

Garant vzdělávacího manažerského programu
ČBA Finance pro nefinanční manažery

Panelová diskuse


Zuzana Háková

Head of Internal Audit
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia


Sylva Floríková

Ředitelka Interního auditu
Česká spořitelna


Petr Vácha

Vedoucí partner Assurance
EY Česká republika

Program dne

9.0010.30

Jednotlivé části účetních výkazů, jejich obsah a informace, které poskytují

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.


10.3011.00

Přestávka


11.0012.30

Základní prvky finanční analýzy účetní závěrky

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.


12.3013.30

Oběd


13.3015.00

Audit a zveřejnění účetní závěrky – elektronické výkaznictví dle ESEF

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.


15.0015.30

Přestávka


15.3017.00

Panelová diskuse na téma: ‚‚Proč je dobrý interní audit a v čem je dobrý auditor’’

Hosté panelové diskuse:  Zuzana Háková, Sylva Floríková, Petr Vácha

Moderátor diskuse: doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.


ČBA Finance pro nefinanční manažery je držitelem mezinárodní licence IES / ICI.