Daně a jak na ně

IV. modul ČBA pro nefinanční manažery

28. listopadu 2024 od 8.45 do 17.00

Česká bankovní asociace
Italská 69 (Churchill II), Praha 2


Zbrusu nový vzdělávací manažerský program, jehož cílem je poskytnout manažerům nefinančních oddělení bank a komerčních firem aktuální přístupy a metody pro lepší porozumění finančnímu řízení společnosti, ve které působí. Program je určený pro manažery nefinančních profesí, jako například pro team leadery a manažery z týmů HR, marketingu, práva nebo IT. Zároveň je vhodný pro všechny, kteří si chtějí své ekonomické znalosti osvěžit. Vzdělávací manažerský program vznikl ve spolupráci s doc. Ing. Ladislavem Mejzlíkem, Ph.D., proděkanem Fakulty financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze a prezidentem Komory auditorů ČR, který je zároveň jeho garantem.


Témata:

Daňový systém v ČR

Představení základních principů a konstrukčních prvků jednotlivých daní uplatňovaných v České republice. Mezinárodní kontext zdanění, harmonizace daní v Evropské unii.

Vztah účetnictví a daní

Výklad základních oblastí, ve kterých dochází k interakci účetnictví a daní z příjmů. Konstrukce základu daně z příjmů právnických osob, (ne)přenositelnost účetních odhadů do základu daní z příjmů. Základní přehled daňově uznatelných a neuznatelných nákladů.

Daňový poradce (regulace, pravomoc, odpovědnost)

Regulace daňového poradenství v České republice. Vztah daňového poradce a klienta. Povinnosti daňového poradce vyplývající z právních předpisů. Odpovědnost daňového poradce za škodu způsobenou klientovi.

Panelová diskuse na téma Daně v ČR a EU


Co si z tohoto dne odnesete:

  1. Porozumíte struktuře daňového systému v České republice
  2. Pochopíte základní principy daní z příjmů a daně z přidané hodnoty
  3. Naučíte se identifikovat základní vztahy mezi účetnictvím a daněmi
  4. Porozumíte základním povinnostem daňových poradců

Lektoři

Ing. Jan Molín, Ph.D.

Zástupce vedoucího Katedry finančního účetnictví a auditingu
Vysoká škola ekonomická v Praze

Člen prezídia
Komora daňových poradců ČR

Panelová diskuse

Martina Kneiflová

Vedoucí partnerka
EY Česká republika

Jiří Nekovář

Jednatel
Euro-Trend

Petra Pospíšilová

Ředitelka útvaru Daní
ČSOB
Prezidentka
Komora daňových poradců ČR

Program dne

9.0010.30

Daňový systém v ČR

Ing. Jan Molín, Ph.D.


10.3011.00

Přestávka


11.0012.30

Vztah účetnictví a daní

Ing. Jan Molín, Ph.D.


12.3013.30

Oběd


13.3015.00

Daňový poradce (regulace, pravomoc, odpovědnost)

Ing. Jan Molín, Ph.D.


15.0015.30

Přestávka


15.3017.00

Panelová diskuse na téma: Daně v ČR a EU

Hosté diskuse: Martina Kneiflová, Jiří Nekovář, Petra Pospíšilová 

Moderátor diskuse: Ing. Jan Molín, Ph.D.


ČBA Finance pro nefinanční manažery je držitelem mezinárodní licence IES / ICI.