Mezinárodní pravidla reportingu

III. modul ČBA pro nefinanční manažery

7. listopadu 2024 od 8.45 do 17.00

Česká bankovní asociace
Italská 69 (Churchill II), Praha 2


Zbrusu nový vzdělávací manažerský program, jehož cílem je poskytnout manažerům nefinančních oddělení bank a komerčních firem aktuální přístupy a metody pro lepší porozumění finančnímu řízení společnosti, ve které působí. Program je určený pro manažery nefinančních profesí, jako například pro team leadery a manažery z týmů HR, marketingu, práva nebo IT. Zároveň je vhodný pro všechny, kteří si chtějí své ekonomické znalosti osvěžit. Vzdělávací manažerský program vznikl ve spolupráci s doc. Ing. Ladislavem Mejzlíkem, Ph.D., proděkanem Fakulty financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze a prezidentem Komory auditorů ČR, který je zároveň jeho garantem.


Témata

Účetní výkaznictví podle IFRS (ČÁST I.)

Základní požadavky na strukturu a obsah účetní závěrky, výběr účetních metod a poažavky na roli komentáře k účetním výkazům.

Účetní výkaznictví podle IFRS (ČÁST II.)

Souhrn hlavních principů vykazování vybraných položek účetní závěrky (výnosy, zásoby, dlouhodobá aktiva, leasingy, rezervy, finanční nástroje). Představení hlavních aktuálních projektů IASB.

Evropská regulace vykazování udržitelnosti

Regulace EU v oblasti nefinančního reportingu (Non-financial reporting directive a její nahrazení CSR Directive). Aktuální stav European Sustainability Reporting Standards. Propojení finančního a nefinančního výkaznictví (connectivity).

Panelová diskuse na téma Reporting kapitálového trhu


Co si z tohoto dne odnesete:

1) Porozumíte obsahu účetní závěrky podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

2) Pochopíte hlavní principy účetního řešení vybraných oblastí

3) Naučíte se interpretovat finanční situaci a výkonnost na základě dat z účetní závěrky

4) Porozumíte hlavním požadavkům na reporting udržitelnosti a vazbám na finanční reporting


Lektoři

doc. Ing. David Procházka, Ph.D.

Vedoucí Katedry finančního účetnictví a auditingu
Fakulta financí a účetnictví
Vysoká škola ekonomická v Praze

Panelová diskuse

Jiří Opletal

Zástupce generálního ředitele
Burza cenných papírů Praha 

Daniel Gladiš

Zakladatel investičního fondu
Vltava Fund 

Jana Brodani

Výkonná ředitelka
Asociace pro kapitálový trh
České republiky

Program dne

9.0010.30

Nejdůležitější IAS a IFRS (ČÁST I.)

doc. Ing. David Procházka, Ph.D.


10.3011.00

Přestávka


11.0012.30

Nejdůležitější IAS a IFRS (ČÁST II.)

doc. Ing. David Procházka, Ph.D.


12.3013.30

Oběd


13.3015.00

Evropská regulace vykazování udržitelnosti

doc. Ing. David Procházka, Ph.D.


15.0015.30

Přestávka


15.3017.00

Panelová diskuse na téma: Kapitálový trh

Hosté panelové diskuse: Jiří Opletal, Daniel Gladiš, Jana Brodani

Moderátor diskuse: doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.


ČBA Finance pro nefinanční manažery je držitelem mezinárodní licence IES / ICI.