Finanční reporting a jeho regulace

I. modul ČBA Finance pro nefinanční manažery

3. října 2024 od 8.45 do 17.00

Česká bankovní asociace
Italská 69 (Churchill II), Praha 2


Zbrusu nový vzdělávací manažerský program, jehož cílem je poskytnout manažerům nefinančních oddělení bank a komerčních firem aktuální přístupy a metody pro lepší porozumění finančnímu řízení společnosti, ve které působí. Program je určený pro manažery nefinančních profesí, jako například pro team leadery a manažery z týmů HR, marketingu, práva nebo IT. Zároveň je vhodný pro všechny, kteří si chtějí své ekonomické znalosti osvěžit. Vzdělávací manažerský program vznikl ve spolupráci s doc. Ing. Ladislavem Mejzlíkem, Ph.D., proděkanem Fakulty financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze a prezidentem Komory auditorů ČR, který je zároveň jeho garantem.


Témata

První den cyklu ČBA Finance pro nefinanční manažery bude věnován nejprve vzniku a vývoji regulace finančního reportingu v národním a mezinárodním měřítku. Na ni naváže diskuse o významu a obsahu Mezinárodních účetních standardů (a jejich konvergence s americkými účetními standardy) a jejich implementace v EU a v České republice. V závěrečném bloku se pak seznámíme se základní koncepcí nového zákona o účetnictví a aktuální novelou stávajícího zákona o účetnictví, které představují zásadní reformu finančního reportingu v ČR.Co si z tohoto dne odnesete:

  1. Porozumíte vývoji regulace finančního reportingu v národním i mezinárodním měřítku
  2. Pochopíte Mezinárodní účetní standardy a porozumíte jejich implementaci v EU a ČR
  3. Seznámíte se s koncepcí nového zákona o účetnictví, která představuje zásadní reformu finančního reportingu u nás
  4. Budete diskutovat o tom, jak nastartovat národní ekonomiku a jak jí pomoci v transformaci do ekonomiky 2.0

Lektor

Panelová diskuse

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

Proděkan Fakulty financí a účetnictví
Vysoká škola ekonomická v Praze

Prezident
Komora auditorů České republiky

Garant vzdělávacího manažerského programu
ČBA Finance pro nefinanční manažery

Petr Sklenář

Hlavní ekonom
J&T BANKA

Miroslav Zámečník

Hlavní poradce
Česká bankovní asociace

Program dne

9.0010.30

Regulace účetnictví v ČR, EU a mezinárodně (implementace IFRS a konvergence s US GAAP)

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.


10.3011.00

Přestávka


11.0012.30

Koncepční rámec IFRS a českých účetních předpisů

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.


12.3013.30

Oběd


13.3015.00

Struktura účetní závěrky, její součásti a vazby mezi nimi

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.


15.00–15.30 

Přestávka


15.3017.00

Panelová diskuse na téma: Transformace ekonomiky do ekonomiky 2.0

Hosté panelové diskuse: Petr Sklenář, Miroslav Zámečník 

Moderátor diskuse: doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.


ČBA Finance pro nefinanční manažery je držitelem mezinárodní licence IES / ICI.