Kapacita semináře je již naplněna. Zajímá vás toto téma? Napište nám na seminare@cbaonline.cz  

Pro rok 2024 připravujeme seminář: ESG: Novinky v ESG a nefinančním reportingu

ESG ODBORNÝ SEMINÁŘ 

28. listopadu 2023 od 9.00 do 17.00

Česká bankovní asociace, Italská 69 (Churchill II), Praha 2

Cena:
12 000 Kč bez DPH (pro členy ČBA)
14 000 Kč bez DPH (pro ostatní)

V polovině letošního roku schválila Evropská komise standardy pro vykazování udržitelnosti. Tím se přiblížil okamžik skokové změny v rozsahu vykazování nefinančních informací ze strany firem a dalších povinných osob i okruhu těchto osob. Na pozadí tak probíhají intenzivní přípravy na tento velký třesk. Po něm budou muset společnosti sledovat a vykazovat svoji spotřebu energií a energetickou efektivity, uhlíkovou stopu, spotřebu a recyklaci vody, recyklaci surovin i množství vytvořených odpadů, ale i plány, jak přírodní zdroje využívat mnohem efektivněji a další ukazatele souhrnně označovaných jako ESG.

Cílem odborného ESG semináře je poskytnout odborníkům nové informace, a tedy představit novinky v evropské směrnici CSRD, ESG bankovní dotazník a jeho srovnání s dotazníky v jiných zemích, novinky v EU taxonomii, ale i nefinančním reportingu. Podíváme se pod pokličku pojmů, jako je "greenwashing" a "socialwashing" a ukážeme si příklady ze zahraničí a jejich dopady na management organizací. Na závěr budeme se zástupci bank, státní správy, neziskového i komerčního sektoru diskutovat aktuálně chystaný Národní klimaticko-energetický plán ČR.


Co si ze semináře odnesete:

 • Nové poznatky, ujasnění a utříbení informací, které vyplývají z evropské směrnice CSRD
 • Porozumění ESG bankovnímu dotazníku
 • Podíváte se pod pokličku "Udržitelných financí" (Climate finance)
 • Porozumíte novinkám v EU taxonomii
 • Poslechnete si praktické ukázky "greenwashingu" a "socialwashingu" v ESG a jejich dopad na management organizací
 • Budete diskutovat o nově chystaném Národním klimaticko-energetickém plánu ČR


Pro koho je seminář určen:

 • Seminář je primárně určený zájemcům z bank, ale i jiných komerčních firem
 • Tematicky navazuje na již proběhlé ESG semináře

 • Seminář je určen pro odborníky z této oblasti


Cena:

 • 12 000 Kč bez DPH pro členy ČBA, 14 000 Kč bez DPH pro ostatní
 • Součástí vstupného je občerstvení a oběd
 • Počet míst je limitován

Harmonogram dne:

9.00-10.30

Ondřej Veselovský, expert na ESG, CRIF - Czech Credit Bureau

Praktické poznatky a zkušenosti s rozšiřováním ESG v Česku z pohledu stakeholderů a pohled do blízké budoucnosti

Co si z přednášky odnesete:

 • Novinky v evropské směrnici CSRD
 • ESG dotazník: co obsahuje, porovnání s jinými zeměmi (Slovensko, Rakousko), modely výsledků (klimatická rizika, data, co to znamená pro Česko a pro ostatní země)


10.30-11.00 Občerstvení, networking


11.00-12.30

Daniel Houska, proděkan pro studijní záležitosti, Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE v Praze, člen EU platformy pro udržitelné finance, Evropská komise

Udržitelné finance (Climate Finance)

Co si z přednášky odnesete:

 • Představení základního rámce "Climate finance" (Udržitelných financí)
 • Zaměření na EU taxonomii: jednotlivé environmentální cíle a základní pochopení jednotlivých součástí, zejména TSC a DNSH
 • Ukázka Taxonomy reportingu ne/finančních subjektů


12.30-13.30 Oběd, networking


13.30-15.00

Jaroslava Kračúnová, partnerka, Deloitte Legal

Greenwashing a socialwashing v kontextu ESG

Co si z přednášky odnesete:

 • Představení pojmů, jejich začlenění do ESG
 • Jaké výzvy mohou pro bankovní sektor představovat; mohou být pro banky problém?
 • Upozornění na reálná rizika i pro management bank; odpovědnost pro management
 • Praktické příklady ze zahraničí – kauzy z minulosti v těžebním průmyslu, příklady z finančního sektoru


15.00-15.30 Přestávka na občerstvení, networking


15.30-17.00

Národní energeticko - klimatický plán pro ČR

 • Představení plánu, co je jeho cílem
 • Panelová diskuse se zástupci státní sféry, bank, neziskového sektoru a nebankovní komerční sféry
 • Diskusi povede Petr Procházka, gestor komise pro udržitelné finance a evropskou a mezinárodní agendu, Česká bankovní asociace


Richard Juřík, zástupce ředitelky odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje, Sekce ochrany klimatu, Ministerstvo životního prostředí ČR

Petr J. Kalaš, prezident, spoluzakladatel, Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj – Czech BCSD

Hana Kovářová, výkonná ředitelka pro Strategii značky a komunikaci skupiny Komerční banky

Jiří Koželouh, vedoucí programu Klima, energie a odpady, Hnutí DUHA

Filip Dvořák
, viceprezident, Hospodářská komora ČR

Ota Melcher
, ředitel oddělení ekonomické transformace, Ministerstvo financí ČR

Petr Binhack
, zástupce ředitele oddělení Energetická politika, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Zaujal vás tento seminář?
Zaregistrujte se na něj anebo nás kontaktuje na seminare@cbaonline.cz 


Lektoři a panelisté

Ondřej Veselovský

Expert na problematiku ESG
CRIF - Czech Credit Bureau

Daniel Houska

Expert na problematiku udržitelných financí
Platforma pro udržitelné finance při Evropské komisi 

Jaroslava Kračúnová

Partnerka
Vedoucí týmu Business Integrity
Deloitte Legal  

Richard Juřík

Zástupce ředitelky odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje
Ministerstvo životního prostředí ČR  


Petr J. Kalaš

Prezident

CBCSD - Czech Business Council for Sustainable Development
Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj

Hana Kovářová

Výkonná ředitelka pro Strategii značky
a komunikaci skupiny
Komerční banky

Jiří Koželouh

Oblast energetiky a odpadů, Hnutí DUHA
Člen Rady vlády pro udržitelný rozvoj
Člen Platformy pro strategie v oblasti energetiky a klimatu

Filip Dvořák

Viceprezident
Hospodářská komora ČR

Ota Melcher

Ředitel oddělení ekonomické transformace
Ministerstvo financí ČR

Petr Binhack

Poradce náměstka ministra průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Petr Procházka

Gestor komise pro udržitelné finance & evropskou a mezinárodní agendu
Česká bankovní asociace